Pressmeddelanden

  Nytt datum för delårsrapport Q3 2022

  5 oktober, 2022

  Styrelsen har beslutat senarelägga datum för delårsrapport Q3 2022 Tidigare meddelat datum för delårsrapport Q3 2022 är 2022-10-21. NYTT DATUM för delårsrapport Q3 2022 är 2022-11-18.   Styrelsen

  Läs mer

  Kommuniké extra bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  28 september, 2022

  På bolagsstämman 2022-09-28 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, fattades följande beslut:   Stämman godkände enhälligt styrelsens beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande. Syftet med emissionen...

  Läs mer

  Förra årets orderingång uppnådd redan nu

  12 september, 2022

  Den enormt stora efterfrågan på Bolagets tjänster och produkter har gjort att orderingången under 2022 redan nu uppgår till 10,3 Mkr, vilket motsvarar den totala orderingången under hela år 2021.   ”Under 2022 har vi upplevt ett aldrig tidigare...

  Läs mer

  Publicering av handlingar inför extra bolagsstämma

  7 september, 2022

  Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, har kallats till extra bolagsstämma tisdagen den 28 september 2022.   Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att handlingar inför extra bolagsstämman ovan nu finns tillgängliga på bolagets hemsida www.implementa.se...

  Läs mer

  Kallelse till extra bolagsstämma

  30 augusti, 2022

  Rättelse: I det tidigare pressmeddelandet 2022-08-30 saknades MAR-redovisningstext. Denna har lagts till i slutet av detta pressmeddelande.   Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 28 september 2022 klockan 10.00, Traversvägen...

  Läs mer

  Kallelse till extra bolagsstämma

  30 augusti, 2022

  Implementa Sol AB (publ) – Kallelse till extra bolagsstämma   Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 28 september 2022 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45....

  Läs mer

  Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

  26 augusti, 2022

  Nettoomsättningen för första halvåret 2022 uppgick till 4 161 tkr (3 713 tkr), varav Q2 utgjorde 2 288 tkr (2 126 tkr). Solenergiprodukterna stod under första halvåret 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen. Resultatet för första halvåret...

  Läs mer

  Kommuniké extra bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  16 augusti, 2022

  På bolagsstämman 2022-08-16 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, fattades följande beslut:   Val av ny revisor                                 Stämman beslutade att välja Mazars AB, org nr 556439-2099, som ny revisor med huvudansvarig auktoriserad revisor Anders Persson fram till...

  Läs mer

  Kallelse till extra bolagsstämma

  18 juli, 2022

  Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 16 augusti 2022 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.   Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara...

  Läs mer

  Implementa erhåller order på 1 Mkr från Österlens Golfklubb

  8 juli, 2022

  Implementa Sol AB har sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr till Österlens Golfklubb med installationsstart planerad till Q1 2023. Solenergianläggningen, med en toppeffekt på 114 kWp, kommer att installeras på byggnader och minska kostnaden för inköpt...

  Läs mer