Senareläggande av publicering av bokslutskommuniké Q4 2022

9 februari, 2023

Implementa Sol AB har tidigare kommunicerat att Bokslutskommuniké Q4 2022 (1 januari – 31 december 2022) kommer att publiceras den 10 februari 2023. Nytt datum för publicering av bokslutskommunikén är den 24 februari 2023.

 

Styrelsen

Tillbaka