Investor relations

Implementa Sol AB (publ), org. no. 556581-9272, är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades år 2000. Antalet aktieägare är ca 3 000 stycken. Implementa Sol AB är sedan 16 december 2015 listat på NGM Nordic SME.

Implementa Sol AB är sedan 2017 certifierad solcellinstallatör och säljer sedan 2013 solenergiprodukter och tillbehör till privat- och företagskunder. Implementa är medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi samt Solar Region Skåne och är registrerat som solelinstallatör hos Elsäkerhetsverket.

Visionen är ett långsiktigt vinstgivande företag med högt förtroende inom förnyelsebar energi under ledorden

KUNSKAP – ENGAGEMANG – KVALITET

Aktieägare

2022-06-30Aktier (slag A)Aktier (slag B)Röster (%)Kapital (%)
Margareta Krook med familj1 297 214282 74017,43,0
Didrik Hamilton m bolag04 119 7635,47,8
Dario Kriz m familj252 093493 8944,01,4
Övriga (<3% ca 3000 st)1 014 76045 675 49473,387,9
SUMMA2 564 06750 571 891100,0100,0

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Implementa Sol AB var 31 mars 2022, 2 276 344,44 SEK. Aktiekapitalet är uppdelat på 53 135 958 aktier fördelade på 2 564 067 aktier av serie A och 50 571 891 aktier av serie B, som har 10 respektive 1 röster vardera. Alla aktier har samma rätt till utdelning av Implementa Sol ABs kapital och tillgångar. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling.

ÅrFörändring Emitterade aktier (st)Totalt antal aktier (st)Volym (Mkr)
2000Bolagsbildning 1 000 0001 000 0000,10
2000Nyemission 430 0001 430 0000,64
2001Nyemission 200 0001 630 0000,60
2002Nyemission 109 6001 739 6000,33
2002Nyemission 109 5001 849 1000,88
2004Nyemission 3 698 2005 547 3000,22
2005Nyemission1 386 8256 934 1250,08
2005Nyemission1 733 5318 667 6560,10
2006Nyemission330 0008 997 6560,41
2010Nyemission766 6419 764 2971,51
2011Nyemission543 69110 307 9881,36
2012Nyemission420 87710 728 8651,05
2012Nyemission214 20810 943 0730,54
2013Nyemission1 174 76512 117 8381,17
2013Nyemission926 76213 044 6000,93
2014Nyemission2 823 29915 567 8992,82
2015Nyemission1 316 31217 184 2111,90
2017Nyemission1 887 45419 071 6650,94
2017Nyemission4 314 94023 386 6051,29
2018Nyemission23 263 11346 649 7182,33
2020Nyemission100 00046 749 7180,01
2021Nedskrivning053 135 958---
2021Nyemission6 386 24053 135 9582,62

IR-kontakt

Margareta Krook
info@implementa.se

Material till styrelse och valberedning kan sändas till:
info@implementa.se