Investor relations

Implementa Sol AB (publ), org. no. 556581-9272, är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades år 2000. Antalet aktieägare är ca 3 000 stycken. Implementa Sol AB är sedan 16 december 2015 listat på NGM Nordic SME.

Implementa Sol AB är certifierad solcellinstallatör och säljer sedan 2013 solenergiprodukter och tillbehör till privat- och företagskunder. Implementa är medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi samt Solar Region Skåne och är registrerat som solelinstallatör hos Elsäkerhetsverket.

Visionen är ett livskraftigt företag med högt förtroende inom förnyelsebar energi under ledorden

KUNSKAP – ENGAGEMANG – KVALITET

Aktieägare

2024-03-31Aktier (slag A)Aktier (slag B)Röster (%)Kapital (%)
Margareta Krook med familj1 300 7361 149 37015,53,6
Familjen Kriz252 093303 8943,10,8
Åke Axelson-2 525 0002,83,7
Lars Hylander-2 000 0002,22,9
Lars-Göran Håll-1 799 8362,02,6
Övriga (<3% ca 3460 st)1 011 23857 994 48274,486,4
SUMMA2 564 06765 772 582100,0100,0

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Implementa Sol AB var 31 december 2023, 2 927 542,04 SEK. Aktiekapitalet är uppdelat på 68 336 649 aktier fördelade på 2 564 067 aktier av serie A och 65 772 582 aktier av serie B, som har 10 respektive 1 röster vardera. Alla aktier har samma rätt till utdelning av Implementa Sol ABs kapital och tillgångar. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling.

ÅrFörändring Emitterade aktier (st)Totalt antal aktier (st)Volym (Mkr)
2000Bolagsbildning 1 000 0001 000 0000,10
2000Nyemission 430 0001 430 0000,64
2001Nyemission 200 0001 630 0000,60
2002Nyemission 109 6001 739 6000,33
2002Nyemission 109 5001 849 1000,88
2004Nyemission 3 698 2005 547 3000,22
2005Nyemission1 386 8256 934 1250,08
2005Nyemission1 733 5318 667 6560,10
2006Nyemission330 0008 997 6560,41
2010Nyemission766 6419 764 2971,51
2011Nyemission543 69110 307 9881,36
2012Nyemission420 87710 728 8651,05
2012Nyemission214 20810 943 0730,54
2013Nyemission1 174 76512 117 8381,17
2013Nyemission926 76213 044 6000,93
2014Nyemission2 823 29915 567 8992,82
2015Nyemission1 316 31217 184 2111,90
2017Nyemission1 887 45419 071 6650,94
2017Nyemission4 314 94023 386 6051,29
2018Nyemission23 263 11346 649 7182,33
2020Nyemission100 00046 749 7180,01
2021Nedskrivning053 135 958---
2021Nyemission6 386 24053 135 9582,62
2022Nyemission5 887 59559 023 5531,94
2023Nyemission9 313 09668 336 6491,40
2024Nedskrivning068 336 649---

IR-kontakt

Margareta Krook
info@implementa.se

Material till styrelse och valberedning kan sändas till:
info@implementa.se