Pressmeddelanden

  Servicepartneravtal med Checkwatt för stödtjänster till stabilisering av elnätet

  29 november, 2023

  Implementa Sol AB (publ) har signerat Servicepartneravtal med CheckWatt AB för stödtjänster inom Currently – CheckWatts virtuella kraftverk. Servicepartneravtalet träder i kraft 2023-11-29 och innebär att Implementa Sol får tillgång till försäljning av CheckWatts produkter och tjänster för att...

  Läs mer

  Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

  3 november, 2023

  Nettoomsättningen för Q1-Q3 2023 uppgick till 12 262 tkr (6 548 tkr), varav Q3 utgjorde 3 164 tkr (2 386 tkr). Solenergiprodukterna stod Q1-Q3 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen. Resultatet för Q1-Q3 2023 uppgick till -153...

  Läs mer

  Växling av BTB B till B-aktier

  2 november, 2023

  Implementa Sol AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare 2-16 oktober 2023. Totalt tecknades 9 313 096 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 1 396 964,40 kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 350 tkr. Totalt...

  Läs mer

  Valberedning inför bolagsstämma 2024

  30 oktober, 2023

  I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2023 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester sammankallat en valberedning bestående av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2023. Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 26 april 2024 består...

  Läs mer

  Utfall nyemission med företräde

  18 oktober, 2023

  Implementa Sol AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2023-10-02 och 2023-10-16 uppgick till 9 413 096 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 55,8 %.  ...

  Läs mer

  Nyemissionsmemorandum

  2 oktober, 2023

  Styrelsen för Implementa Sol AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 2 oktober till och med 16 oktober 2023. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB...

  Läs mer

  Nytt datum för delårsrapport Q3 2023

  28 september, 2023

  Styrelsen har beslutat senarelägga datum för delårsrapport Q3 2023 Tidigare meddelat datum för delårsrapport Q3 2023 är 2023-10-20. NYTT DATUM för delårsrapport Q3 2023 är 2023-11-03. Styrelsen

  Läs mer

  Beslut om nyemission med företräde för aktieägare

  14 september, 2023

  Styrelsen har 2023-09-14 beslutat att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna inom ramen för bemyndigande givet på bolagstämma 2023-04-26 gällande fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma. Syftet med emissionen är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets...

  Läs mer

  Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

  25 augusti, 2023

    Resultatet för första halvåret 2023 uppgick till 162 tkr (-268 tkr), varav Q2 utgjorde 105 tkr (-102 tkr). Nettoomsättningen för första halvåret 2023 uppgick till 9 098 tkr (4 161 tkr), varav Q2 utgjorde 4 999 tkr (2...

  Läs mer

  Kommuniké bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  26 april, 2023

  På bolagsstämman 2023‐04‐26 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581‐9272, fattades följande beslut:   Fastställande av resultat‐ och balansräkning samt resultatdisposition Resultat‐ och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition för 2022 fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning skall...

  Läs mer