Pressmeddelanden

  Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  27 mars, 2024

  Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till bolagsstämma fredagen den 26 april 2024 klockan 13.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 12.45.   Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd...

  Läs mer

  Implementa Sol AB (publ) – Rättelse av tidigare pressmeddelande med felaktig hänvisning till MAR

  14 mars, 2024

  Pressmeddelandet som publicerades tidigare idag, den 14 mars 2024 kl. 13.30, innehöll en felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i pressmeddelandet innehöll ingen insiderinformation. Korrekt hänvisning ska vara till lag (2007:528) om värdepappersmarknaden som framgår nedan. I övrigt är...

  Läs mer

  Kommuniké extra bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  14 mars, 2024

    På extra bolagsstämman 2024‐03‐14 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581‐9272, fattades följande beslut:   Stämman beslöt enhälligt att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande: Ändamålet med minskningen är täckning av förlust. Bolagets aktiekapital ska minskas med...

  Läs mer

  Publicering av handlingar inför extra bolagsstämma

  22 februari, 2024

  Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, har kallats till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2024. Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att handlingar inför extra bolagsstämman ovan nu finns tillgängliga på bolagets hemsida www.implementa.se samt...

  Läs mer

  Kallelse till extra bolagsstämma

  12 februari, 2024

  Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2024 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.   Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara...

  Läs mer

  Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

  9 februari, 2024

  Nettoomsättningen för 2023 uppgick till 13 538 tkr (9 309 tkr), varav Q4 utgjorde 1 276 tkr (2 761 tkr). Solenergiprodukterna stod under 2023 för 100% (100%) av nettoomsättningen. Resultatet för 2023 uppgick till -2 323 tkr (-1 846 tkr),...

  Läs mer

  Servicepartneravtal med Checkwatt för stödtjänster till stabilisering av elnätet

  29 november, 2023

  Implementa Sol AB (publ) har signerat Servicepartneravtal med CheckWatt AB för stödtjänster inom Currently – CheckWatts virtuella kraftverk. Servicepartneravtalet träder i kraft 2023-11-29 och innebär att Implementa Sol får tillgång till försäljning av CheckWatts produkter och tjänster för att...

  Läs mer

  Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

  3 november, 2023

  Nettoomsättningen för Q1-Q3 2023 uppgick till 12 262 tkr (6 548 tkr), varav Q3 utgjorde 3 164 tkr (2 386 tkr). Solenergiprodukterna stod Q1-Q3 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen. Resultatet för Q1-Q3 2023 uppgick till -153...

  Läs mer

  Växling av BTB B till B-aktier

  2 november, 2023

  Implementa Sol AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare 2-16 oktober 2023. Totalt tecknades 9 313 096 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 1 396 964,40 kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 350 tkr. Totalt...

  Läs mer

  Valberedning inför bolagsstämma 2024

  30 oktober, 2023

  I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2023 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester sammankallat en valberedning bestående av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2023. Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 26 april 2024 består...

  Läs mer