Servicepartneravtal med Checkwatt för stödtjänster till stabilisering av elnätet

29 november, 2023

Implementa Sol AB (publ) har signerat Servicepartneravtal med CheckWatt AB för stödtjänster inom Currently – CheckWatts virtuella kraftverk. Servicepartneravtalet träder i kraft 2023-11-29 och innebär att Implementa Sol får tillgång till försäljning av CheckWatts produkter och tjänster för att stödja Svenska Kraftnät att stabilisera elnätet samt del i ersättningen från Svenska Kraftnät. Implementa kommer därmed att utöka sin produktportfölj av nätanslutna solenergisystem och installationer av dessa med att även sälja och installera stödtjänsterna samt CheckWatts styrenhet tillsammans med den utrustning som krävs, dvs energilager/batterier och växelriktare. Stödtjänster och tillhörande produkter kommer liksom övriga produktportföljen att marknadsföras till både privatpersoner och företag i Skåne.

 

CheckWatt AB och Currently

CheckWatt AB är ett energitjänsteföretag, som erbjuder mätning, styrning och IT-system inom energieffektivisering och förnyelsebar energi, se även www.checkwatt.se. Currently är CheckWatts virtuella kraftverk. Det består av ett nätverk av flexibla energiresurser som tillsammans hjälper till att hålla elnätet stabilt, säkert och effektivt. I praktiken betyder det att kunden mot ersättning lånar ut sitt batteri till Svenska Kraftnät. Checkwatt, i egenskap av aggregator, koordinerar batteriets användning via Currently genom att koppla samman många mindre batterier till enheter om minst 100 kW. Med hjälp av smart styrning och tillgång till energimarknader kan varje energiresurs delta, liten som stor, och möjliggöra förnybar energiproduktion.

 

Styrelsen

 

Denna information är sådan som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2023 kl. 15:00 CET.

Tillbaka