Att sälja solceller är en sak – att vara kunnig och engagerad är en annan

Kunskap

Att sälja solceller är en sak – att vara kunnig är en annan. Implementas säljare har mångårig erfarenhet av projektering, installation och försäljning. Våra säljares unika kunskapsnivå gör att du som kund är i trygga händer från första stund

Engagemang

Engagemang är en personlig egenskap. Är det en tillfällighet att så många av våra kunder uppskattar hur engagerade vi är? I mötet på plats hos dig som kund lägger vi grunden till det samarbete som leder till en väl genomförd installation.

Kvalitet

För att uppnå bästa möjliga kvalitet i en solcellsanläggning krävs både pålitliga produkter och en gedigen installation. Vi har ett noga utvalt sortiment av högkvalitativa produkter så att varje kunds behov och önskemål kan tillgodoses. Din anläggning ska kunna producera så mycket förnyelsebar el som möjligt under så lång tid som möjligt