Villor

En solelinstallation genom oss är en process som vi genomför tillsammans!

Genom kundbesök på plats får du ett personligt bemötande. Våra kunniga säljare informerar dig och erhåller uppgifter om din fastighets utseende och konstruktion samt – inte minst viktigt – lyssnar på dina önskemål och svarar på dina frågor. Vi sköter kontakter med nätägare samt guidar dig genom hela processen och till de avdrag och bidrag som är aktuella.

Det personliga engagemanget är något som uppskattas av våra kunder!

Överskottsel

En solcellsanläggning har en livslängd på minst 30 år och producerar el från dag 1. För den producerade el som du inte använder själv går det att sälja överskottsel från solcellerna till elleveratörerna och du får 60 öre i skattereduktion per såld kWh upp till 30 000 sålda kWh per år.

Grönt avdrag

Om du ska installera grön teknik kan du som privatperson få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med ROT och RUT. Du får avdraget direkt på fakturan från oss och vi begär utbetalning från Skatteverket när fakturan är betald. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år och ges för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 20 % av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50% av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 % av kostnaden för arbete och material.

Här kan du läsa mer om reglerna för Grönt avdrag

Stödtjänster

Implementa erbjuder även stödtjänster och batterilösningar. Låna ut ditt batteri för att stabilisera elnätet och få ersättning – Läs mer

Bygglov

Bygglov för solpaneler krävs inte inom detaljplanerat område om panelerna läggs i takfallet. Undantag finns för byggnader av kulturellt värde eller om detaljplanen kräver visst utseende eller färg. Kontrollera med din kommun vad som gäller för ditt område om du är osäker.

Boka offertbesök

Produkter

Valet av komponenter och utförandet av installationen är helt avgörande för hur länge en anläggning kommer att producera el och samtidigt vara driftsäker.

Implementa Sol säljer produkter av hög kvalitet från välkända leverantörer. Vi eftersträvar alltid att leverera produkter som har bättre garantier än branschstandard.

När du investerar i en solcellsanläggning köper du förnyelsebar energi. Implementa Sols fokus ligger just där – att din anläggning ska kunna producera så mycket förnyelsebar el som möjligt under så lång tid som möjligt.

Läs mer

Installationstjänster 

Då en solcellsinstallation skall vara säker i minst 25 år ställs mycket höga krav på installationen. Bra kvalitet på produkter kan aldrig uppväga en bristfällig installation. Implementa Sol strävar efter att certifiera alla våra montörer enligt branschorganisationen Svensk Solenergis certifieringsprogram.

Många solcellsanläggningar monteras på byggnader vilket ställer höga krav på täthet vid infästning och kabelgenomföring i tak och väggar. Det är både mycket viktigt att panelerna monteras ordentligt och att kabeldragningen görs korrekt. Alla kablar ska alltid fästas upp ordentligt och skyddas mekaniskt där det behövs. Oskyddade likströmskablar får aldrig hänga och dingla eller ligga an mot ett tak.

Implementa Sol har installerat solcellsanläggningar på tak och mark sedan 2014 och har den erfarenhet som krävs för att göra säkra installationer. Att installera solceller är ett ansvarsfullt arbete – överlämna det till någon du verkligen känner att du kan lita på.