Produkter

Implementa Sol säljer produkter av hög kvalitet från välkända leverantörer. Vi eftersträvar alltid att leverera produkter som har bättre garantier än branschstandard. Implementa Sol arbetar med en stor produktportfölj för att i så hög utsträckning som möjligt anpassa anläggningarna efter kundens behov. Att arbeta med många produkter kräver i sig en stor kunskap om produkterna. Vår kunskap gör att vi kan vara flexibla att möta varje kunds behov och välja rätt produkter.

Solpaneler

Implementa Sol har en bred produktportfölj med välkända standard- och premiumpaneler. I standardsortimentet fokuserar vi framförallt på prisvärda paneler från riktigt stora tillverkare som Jinko, JA Solar, Trina Solar och Longi. Premiumpanelerna kommer oftast från REC eller Europeiska Meyer Burger. Oavsett om du väljer en standardpanel eller en premiumpanel ska du vara säker på att du får en tillförlitlig panel från en känd tillverkare med hög effektivitetsgrad. Då vi inte håller paneler på lager utan beställer efter kunds order kan du vara säker på att du får en panel som är uppdaterad i de senaste effektklasserna. Att sälja ett flertal fabrikat ger oss en flexibilitet att kunna sälja den panel som bäst passar kundens förutsättningar och önskemål i så stor utsträckning som möjligt.

Växelriktare

Växelriktaren är den mest teknikintensiva och därmed känsligaste komponenten i en solcellsanläggning. För att säkerställa kvaliteten i växelriktaren säljer Implementa Sol endast växelriktare från de största leverantörerna med erkänt god driftsäkerhet som tex Huawei, Sigenergy, Sungrow, SolarEdge och Ferroamp

Energilagring – Elbilsladdning

Ett batteri gör att du kan lagra den överskottsel din solcellsanläggning producerar under dagen för användning på kvällen när solen har gått ned. Det gör att du bättre kan matcha din produktion med din konsumtion och generellt få mer egenanvändning ur dina solceller. Implementa Sol erbjuder batterilösningar till de flesta av de växelriktare vi säljer samt allt-i-ett system från SigenStor och Emaldo. Implementa Sol erbjuder även sina solenergikunder installation av laddboxar. Prata med din säljare om detta vid offertbesöket.

Montageställning, kablage

Solpaneler måste sitta fast ordentligt och det finns flera duktiga tillverkare som specialiserat sig på infästning på alla typer av tak och även mark till solcellsanläggningar. Vi fokuserar på montagesystem från svenska Nordmount. Montagesystemen från Nordmount är i stål och har 30 års garantitid. Tillverkarna förser oss installatörer med beräkningsprogram så att vi utifrån vind- och snölastberäkningar kan dimensionera montageställningen på rätt sätt. Avståndet mellan infästningspunkter varierar från installation till installation och skall inte standardiseras.

Allt kablage på DC-sidan ska vara av typen – UV-beständiga enledarkablar med dubbel isolering. Kablage ska kopplas med MC4-kontakter (eller motsvarande) – inga undantag!

Garantier

En solcellsanläggning monteras ytterst sällan ned så vår rekommendation är att köpa paneler med förväntad lång livslängd för bästa totalekonomi även om de initialt kanske blir något dyrare.

Vi på Implementa Sol anser att du som kund ska kräva mer av en produkt som förväntas ha en ekonomisk livslängd på minst 25 år och fokuserar därför på paneler som har minst 20 års produktgaranti och en effektgaranti som garanterar minst 86 % kvarvarande effekt efter 25 år.

Det är tillverkaren som står för de produkt- och effektgarantier som lämnas på komponenter sålda av Implementa Sol. Får du ett problem med en komponent som omfattas av giltig garanti hos tillverkaren så hjälper vi dig naturligtvis att hantera garantiärendet.

Inköpskanaler

För att Implementa Sol ska kunna anpassa varje solcellsanläggning efter dess unika förutsättningar krävs en stor flexibilitet i inköpsledet. Lagret hålls därutöver så lågt som möjligt för att alltid kunna leverera paneler i högsta tillgängliga wattklass.

Implementa Sol köper de europeiska panelerna antingen direkt från tillverkare eller via huvudgrossist där vi har goda relationer och insikt i tillverkningsprocessen. För att säkerställa kvaliteten på panelerna i mellanklassen för utomeuropeiska paneler handlar vi dessa från tre av Europas största solpanelsgrossister. 

Premiumpaneler tillverkade i Asien samt växelriktare och optimerare köper vi från ovan nämnda europeiska grossister. Montageställning köper vi från Europeiska grossister eller direkt av tillverkaren.