Lantbruk & företag

På lantbruk, stall, maskinhallar, industrifastigheter och flerfamiljshus finns ofta stora ytor som lämpar sig väl för installation av solpaneler. Med solpaneler på taket eller i en markanläggning kan stora energibesparingar göras och klimatavtrycket minskas.

Vid installation av solceller på Lantbruk, Företag, Hästgårdar och Flerfamiljshus ställs mycket höga krav på installationen.

Installationerna görs i enlighet med alla de krav som idag finns på solcellsinstallationer från lagar och förordningar. Vi följer kontinuerligt upp försäkringsbolag och räddningstjänstens rekommendationer, vilket är särskilt viktigt när det gäller Lantbruk & Företag. Våra duktiga säljare är även vana projektledare med stor erfarenhet från solcellsinstallationer.

Vi erbjuder även stödtjänster och batterilösningar för lantbruk och företag – Läs mer

Boka offertbesök

Tak

Läs mer

Mark

Läs mer

Produkter

Implementa Sol säljer produkter av hög kvalitet från välkända leverantörer. Vi eftersträvar alltid att leverera produkter som har bättre garantier än branschstandard. Implementa Sol arbetar med en stor produktportfölj för att i så hög utsträckning som möjligt anpassa anläggningarna efter kundens behov. Att arbeta med många produkter kräver i sig en stor kunskap om produkterna. Vår kunskap gör att vi kan vara flexibla att möta varje kunds behov och välja rätt produkter.

Läs mer

Installationstjänster

Varje fastighet har unika förutsättningar som påverkar hur man lämpligast dimensionerar en solcellsanläggning. Det handlar om allt från infästningsmöjligheter och storlek på huvudsäkring, skuggor och varierande takriktningar till skick på befintliga elcentraler samt kundens önskemål av produktion och kvalitet på komponenter.

Det krävs både lång praktisk erfarenhet och god teoretisk kunskap för att få till bästa möjliga produktion och samtidigt säkerställa en säker installation.