Kontaktformulär

Tjäna pengar på ditt batteri med stödtjänster!

I kraftnätet behöver det alltid vara balans mellan produktion och konsumtion. Små skillnader justeras kontinuerligt genom att frekvensen på strömmen höjs eller sänks något men ibland räcker inte frekvensjusteringen till – det finns helt enkelt för mycket eller för lite ström tillgängligt. Det blir en akut brist eller ett akut överskott på el som inte heller kan justeras genom produktion eller konsumtion. Vid dessa kritiska situationer behövs en snabb justeringen av mängden el på nätet och det är här ditt batteri kommer in i bilden. Tillsammans med många andra små batterier hjälper ditt batteri till att stödja elnätet och du får bra betalt för det – gå in på https://www.checkwatt.se/batteri-intresse och se efter vad du kan tjäna (kalkylen bygger på marknadspriser från 2020 tills idag) – obs ange batteriets/ växelriktarens effekt kW (inte lagringskapacitet kWh), se förklaring under ”C-värde avgörande för ersättningen” nedan.

 

Hur fungerar det?

För att ditt batteri ska kunna användas till stödtjänster behöver det kopplas ihop med flera andra batterier till ett gemensamt kraftverk (minst 100 kW) genom en s.k. aggregator. Aggregatorn är ett externt företag som tar över styrningen av ditt batteri och sköter handeln av stödtjänsterna mot svenska kraftnät. För att ta del av de mest lukrativa stödtjänsterna är det viktigt att du har växelriktare/batteri som reagerar tillräckligt snabbt. Då stödet till kraftnätet sker genom punktinsatser som oftast varar från några sekunder till några minuter ger det ett lågt slitage på ditt batteri. Batteriet ligger konstant med en laddning på runt 50-60 % kapacitet så att det alltid kan både ladda ur och ladda i ström. Du kan inte samtidigt själv använda batteriet enligt egna önskemål – du har dock ingen uppsägningstid om du inte längre vill vara en del av stödtjänsterna.

 

C-Värde avgörande för ersättningen

Avgörande för din ersättning är hur hög effekt (kW) som kan laddas i/ur ditt batteri (och växelriktare) vid varje given tidpunkt. Batteriets lagringskapacitet (kWh) har mindre betydelse. Det gäller helt enkelt att det ska gå snabbt att få elen ur/i batteriet. Om du jämför med en vattentank så är det storleken på öppningen som är viktig och inte hur stor tanken är. Det gäller att kunna hälla ut/ösa i vattnet så fort det bara går. Förhållandet mellan batteriets effekt och kapacitet kallas C-värde. Det gäller att ha så högt C-värde som möjligt. De flesta växelriktare/batterier som används till små och mellanstora solcellsanläggningar och reagerar tillräckligt snabbt för stödtjänsterna har ett C-värde på 0,3-0,5 då det tidigare varit lagringskapaciteten som varit den viktigaste parametern hos ett batteri. Valet av batteri beror även på om batteriet kan stå ouppvärmt eller inte.

 

Varför köpa dina batterier från Implementa Sol

Implementa Sol säljer växelriktare och batterier i paket med aggregatorn Checkwatts stödtjänst Currently samt de unika produkterna SigenStor och Emaldo. Vi är sedan november 2023 Servicepartner till CheckWatt. Checkwatt är pionjären bland företagen som erbjuder stödtjänster för mindre och mellanstora batterianläggningar i Sverige. Implementa Sol fokuserar på batteri/växelriktarfabrikat som har C-värde på 0,6-1,5 och som även kan installeras i ouppvärmda utrymmen. Även om du har en relativt ny växelriktare lönar det sig oftast att byta ut den. Att välja rätt produkter är helt avgörande för hur hög din ersättning kommer att bli.

Är du intresserad så välkommen att kontakta oss på Implementa sol för att få ett skräddarsytt erbjudande till just din solcellsanläggning!

Kontaktformulär