Pressmeddelanden

  Publicering av årsredovisning 2021

  5 april, 2022

  Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.   Styrelsen   Hela årsredovisningen kan laddas ner här

  Läs mer

  Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  25 mars, 2022

  Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581‐9272, kallas till bolagsstämma tisdagen den 26 april 2022 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i...

  Läs mer

  Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

  11 februari, 2022

  VD har ordet   10-miljonersvallen på orderingång sprängd Nettoomsättningen för 2021 uppgår till 7 077 tkr (5 917 tkr). Ökningen av nettoomsättningen under 2021 jämfört föregående år är frukten av ökad försäljning. Under Q4 2021 och fortsatt efter årsskiftet har...

  Läs mer

  Kallelse till extra bolagsstämma

  20 januari, 2022

  Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 25 februari 2022 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd...

  Läs mer

  Valberedning inför bolagsstämma 2022

  5 januari, 2022

  I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2021 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2021. Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 26...

  Läs mer

  Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

  22 oktober, 2021

  Resultatet för Q1-Q3 2021 uppgick till 8 tkr (-219 tkr), varav Q3 utgjorde -40 tkr (-314 tkr). Nettoomsättningen för Q1-Q3 2021 uppgick till 5 078 tkr (4 714 tkr), varav Q3 utgjorde 1 365 tkr (1 234 tkr). Solenergiprodukterna...

  Läs mer

  Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

  25 augusti, 2021

  Resultatet för första halvåret 2021 uppgick till 47 tkr (95 tkr), varav Q2 utgjorde 42 tkr (676 tkr). Nettoomsättningen för första halvåret 2021 uppgick till 3 713 tkr (3 480 tkr), varav Q2 utgjorde 2 126 tkr (2 491...

  Läs mer

  Ändrat rapportdatum Q2 2021

  10 augusti, 2021

  Implementa Sol AB (publ) har tidigare kommunicerat att halvårsrapporten för Q2 2021 (1 januari till 30 juni 2021) kommer att publiceras 27 augusti 2021. Nytt datum för publicering av Q2 2021 är 25 augusti 2021. Styrelsen

  Läs mer

  Växling av BTA B till B-aktier

  16 juni, 2021

  Implementa Sol AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare 10-24 maj 2021. Totalt tecknades 6 386 240 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 2 618 358,40 kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 250 tkr. Totalt antal...

  Läs mer

  Utfall nyemission

  26 maj, 2021

  Implementa Sol AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2021-05-10 och 2021-05-24 uppgick till 6 386 240 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 64,9 %. Bolaget...

  Läs mer