Pressmeddelanden

  Publicering av årsredovisning 2022

  5 april, 2023

  Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.   Styrelsen   Denna information är sådan information som...

  Läs mer

  Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  27 mars, 2023

    Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till bolagsstämma onsdagen den 26 april 2023 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.   Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara...

  Läs mer

  Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

  24 februari, 2023

  Nettoomsättningen för 2022 uppgick till 9 309 tkr (7 077 tkr), varav Q4 utgjorde 2 761 tkr (1 998 tkr). Solenergiprodukterna stod under 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen. Resultatet för 2022 uppgick till -1 846 tkr...

  Läs mer

  Senareläggande av publicering av bokslutskommuniké Q4 2022

  9 februari, 2023

  Implementa Sol AB har tidigare kommunicerat att Bokslutskommuniké Q4 2022 (1 januari – 31 december 2022) kommer att publiceras den 10 februari 2023. Nytt datum för publicering av bokslutskommunikén är den 24 februari 2023.   Styrelsen

  Läs mer

  Valberedning inför bolagsstämma 2023

  25 januari, 2023

  I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2022 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2022. Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 26...

  Läs mer

  Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

  18 november, 2022

  Nettoomsättningen för Q1-Q3 2022 uppgick till 6 548 tkr (5 078 tkr), varav Q3 utgjorde 2 386 tkr (1 365 tkr). Solenergiprodukterna stod Q1-Q3 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen. Resultatet för Q1-Q3 2022 uppgick till -442...

  Läs mer

  Växling av BTB B till B-aktier

  15 november, 2022

  Implementa Sol AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare 10-24 oktober 2022. Totalt tecknades 5 887 595 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 1 942 906,35 kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 320 tkr. Totalt...

  Läs mer

  Utfall nyemission med företräde

  26 oktober, 2022

  Implementa Sol AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2022-10-10 och 2022-10-24 uppgick till 5 859 598 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 55,14 %.  ...

  Läs mer

  Nyemissionsmemorandum

  10 oktober, 2022

  Styrelsen för Implementa Sol AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 10 oktober till och med 24 oktober 2022. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB...

  Läs mer

  Implementa erhåller order på 1,3 Mkr från Sandéns Security Printing

  7 oktober, 2022

  Implementa Sol AB har sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,3 Mkr till Sandéns Security Printing i Eslöv med installationsstart planerad till Q2 2023. Orderingången under 2022 fram till dags datum uppgår därmed till 13,8 Mkr. Solenergianläggningen, med...

  Läs mer