Pressmeddelanden

  Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

  26 augusti, 2022

  Nettoomsättningen för första halvåret 2022 uppgick till 4 161 tkr (3 713 tkr), varav Q2 utgjorde 2 288 tkr (2 126 tkr). Solenergiprodukterna stod under första halvåret 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen. Resultatet för första halvåret...

  Läs mer

  Kommuniké extra bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  16 augusti, 2022

  På bolagsstämman 2022-08-16 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, fattades följande beslut:   Val av ny revisor                                 Stämman beslutade att välja Mazars AB, org nr 556439-2099, som ny revisor med huvudansvarig auktoriserad revisor Anders Persson fram till...

  Läs mer

  Kallelse till extra bolagsstämma

  18 juli, 2022

  Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 16 augusti 2022 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.   Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara...

  Läs mer

  Implementa erhåller order på 1 Mkr från Österlens Golfklubb

  8 juli, 2022

  Implementa Sol AB har sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr till Österlens Golfklubb med installationsstart planerad till Q1 2023. Solenergianläggningen, med en toppeffekt på 114 kWp, kommer att installeras på byggnader och minska kostnaden för inköpt...

  Läs mer

  Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

  22 april, 2022

    Nettoomsättningen för Q1 2022 uppgick till 1 873 tkr (1 587 tkr). Resultatet för Q1 2022 uppgick till -166 tkr (5 tkr). Orderingången under Q1 2022 uppgår till 2,7 Mkr Bolagets resultat per aktie 2022-03-31 uppgår till -0,003...

  Läs mer

  Publicering av årsredovisning 2021

  5 april, 2022

  Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.   Styrelsen   Hela årsredovisningen kan laddas ner här

  Läs mer

  Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  25 mars, 2022

  Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581‐9272, kallas till bolagsstämma tisdagen den 26 april 2022 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i...

  Läs mer

  Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

  11 februari, 2022

  VD har ordet   10-miljonersvallen på orderingång sprängd Nettoomsättningen för 2021 uppgår till 7 077 tkr (5 917 tkr). Ökningen av nettoomsättningen under 2021 jämfört föregående år är frukten av ökad försäljning. Under Q4 2021 och fortsatt efter årsskiftet har...

  Läs mer

  Kallelse till extra bolagsstämma

  20 januari, 2022

  Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 25 februari 2022 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd...

  Läs mer

  Valberedning inför bolagsstämma 2022

  5 januari, 2022

  I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2021 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2021. Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 26...

  Läs mer