Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

22 april, 2022

 

  • Nettoomsättningen för Q1 2022 uppgick till 1 873 tkr (1 587 tkr).
  • Resultatet för Q1 2022 uppgick till -166 tkr (5 tkr).
  • Orderingången under Q1 2022 uppgår till 2,7 Mkr
  • Bolagets resultat per aktie 2022-03-31 uppgår till -0,003 kr (0,000 kr).
  • Årsredovisning för 2021 publicerades 5 april 2022.

 

 

VD har ordet

 

Nettoomsättningen för Q1 2022 uppgår till 1 873 tkr (1 587 tkr). Ökningen av nettoomsättningen jämfört samma period föregående år är frukten av ökad försäljning och en ökad installationstakt. Efter årsskiftet har vi fortsatt upplevt en stor rusch och efterfrågan på våra tjänster och produkter är mycket hög. Orderingången under Q1 2022 uppgår till 2,7 Mkr. Resultatet för Q1 2022 uppgick till -166 tkr (5 tkr).

 

Kvalitet lönar sig i det långa loppet

Montering har varit en flaskhals för Implementa. Under Q1 2022 har monteringsstyrkan förstärkts med ytterligare en montör för att vi skall kunna möta det fortsatt höga kundintresset. Implementa lägger stor vikt vid att hitta kompetent och ansvarsfull personal så att våra kunder erhåller säkra och noggrant installerade anläggningar som uppfyller alla de krav som ställs på solenergianläggningar. Ett angenämt kvitto på att vi har arbetat upp ett mycket gott rykte är den uppskattning vi får av våra kunder och en betydande andel av de affärsförfrågningar som vi får numera är på rekommendation av kunderna. Extra stolta blev vi dessutom när en av en kund utsedd erfaren besiktningsman konstaterade att han aldrig hade besiktigat en anläggning med så få och små anmärkningar.

 

Fokus på lantbruk och större anläggningar med ett skräddarsytt sortiment

För att Implementa Sol ska kunna anpassa varje solcellsanläggning efter dess unika förutsättningar krävs flexibilitet i inköpsledet. Utvecklingstakten på solceller är hög och lagret hålls därför så lågt som möjligt för att alltid kunna leverera paneler av senaste modell och i högsta tillgängliga wattklass. Fokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter på tak och mark inom lantbruk, hästgårdar och industri men också på villor. Den globala bristen på komponenter orsakad av stor efterfrågan på solenergi, fraktsvårigheter och pandemi har dock gjort större inköp än tidigare nödvändigt då ledtiderna för leverans från leverantörerna ökat kraftigt. Framförhållning i inköpsledet är viktigt då vi räknar med att långa leveranstider kommer att hålla i sig ett tag framöver.

 

Energilagring och elbilsladdning

Under 2021 har vi märkt av en kraftigt ökad efterfrågan på energilagringsprodukter. För att möta denna efterfrågan har produktportföljen under 2021 utökats med energilagringsprodukter, dvs batterier och backuputrustning vid strömavbrott, främst för villamarknaden. Under 2021 har vi även börjat erbjuda utrustning för laddning av elbilar, vilket naturligt ofta efterfrågas i samband med solcellsinstallationer. Under Q2 2022 kommer vi att lansera en ny hemsida där dessa produkter samt övriga kommer att få större plats. För installation av energilagring samt elbilsladdning kan grönt avdrag fås med upp till 50 %. För solcellsanläggningar kan grönt avdrag fås med 15 %. Grönt avdrag infördes 1 januari 2021 och gäller för privatpersoner.

 

Expansion av verksamheten

I skrivande stund ligger fokus på att växla upp organisationen för att kunna möta det fortsatt starka intresset för våra solenergilösningar och därmed öka takten på försäljning av större solenergianläggningar inom Skåneregionen. Målsättningen är att nå en nettoomsättning på 30 Mkr inom en 2-årsperiod. Med flytt av verksamheten till ändamålsenliga lokaler i Staffanstorp i början av 2020 där Implementa har möjlighet att växa samt rekrytering av egna montörer är vi på väg mot ett stabilt och långsiktigt vinstgivande företag. För att uppnå detta ser jag under det kommande året ett behov av fler samarbeten med lokala entreprenörer utöver en utökad säljstyrka och fler monteringsresurser samt elektriker för en expansion av verksamheten i första hand inom Skåne och därefter i ett vidare geografiskt perspektiv. Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla och bygga upp vår verksamhet under ledorden  Kunskap – Engagemang – Kvalitet

 

Staffanstorp i april 2022

 

Margareta Krook, Tekn. Dr., VD Implementa Sol AB

 

Hela rapporten kan laddas ner här

 

Tillbaka