Pressmeddelanden

  Utfall nyemission

  26 maj, 2021

  Implementa Sol AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2021-05-10 och 2021-05-24 uppgick till 6 386 240 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 64,9 %. Bolaget...

  Läs mer

  Nyemissionsmemorandum

  10 maj, 2021

  Ladda ner emissionsmemorandum här Ladda ner anmälningssedel för teckning utan företräde här   Styrelsen för Implementa Sol AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 10 maj till och med 24 maj 2021. Samtliga...

  Läs mer

  Rättelse beslut om nyemission med företräde för aktieägarna i Implementa Sol AB (publ)

  23 april, 2021

  I pressmeddelande 2021-04-22 angående nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med teckningstid 10-24 maj 2021 angavs felaktigt att handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 10 maj till och med 20 maj 2021. Korrekt lydelse skall vara: att          handel...

  Läs mer

  Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

  23 april, 2021

    Nettoomsättningen för Q1 2021 uppgick till 1 587 tkr (989 tkr). Resultatet för Q1 2020 uppgick till 5 tkr (-581 tkr). Bolagets resultat per aktie 2021-03-31 uppgår till -0,000 kr (- 0,012 kr). Under perioden har en solenergianläggning...

  Läs mer

  Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna i Implementa Sol AB (publ)

  22 april, 2021

  Styrelsen har med stöd av bemyndigande givet på bolagsstämma 26 mars 2021 beslutat att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med nyemissionen är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion...

  Läs mer

  Kommuniké bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  26 mars, 2021

  Kommuniké från Implementa Sol ABs bolagsstämma kan laddas ner här

  Läs mer

  Valberedningens förslag inför bolagsstämma 2021

  15 mars, 2021

  Valberedningen i Implementa Sol AB har inkommit med förslag inför bolagsstämma 26 mars 2021. Hela pressmeddelandet kan laddas ner här Valberedningens protokoll kan laddas ner här

  Läs mer

  Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  26 februari, 2021

  Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till bolagsstämma fredagen den 26 mars 2021 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i...

  Läs mer

  Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  12 februari, 2021

    Resultatet för 2020 uppgick till -803 tkr (-798 tkr), varav Q4 utgjorde -583 tkr (-384 tkr). Nettoomsättningen för 2020 uppgick till 5 917 tkr (7 302 tkr), varav Q4 utgjorde 1 202 tkr (2 028 tkr). Solenergiprodukterna stod...

  Läs mer

  Implementa erhåller order på 1 Mkr från Bosjökloster Golfklubb

  5 januari, 2021

  Implementa Sol AB har sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr till Bosjökloster Golfklubb med installationsstart planerad till Q1 2021. Solenergianläggningen, med en toppeffekt på 124 kWp, kommer att installeras på byggnader och minska kostnaden för inköpt...

  Läs mer