Växling av BTA B till B-aktier

16 juni, 2021

Implementa Sol AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare 10-24 maj 2021. Totalt tecknades 6 386 240 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 2 618 358,40 kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 250 tkr. Totalt antal utestående aktier efter emissionen uppgår till 2 564 067 stycken av serie A och 50 571 891 stycken av serie B. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket 16 juni 2021.

Stoppdagen i Euroclearsystemet för växling från BTA B til B-aktier är den 24 juni 2021 med sista dag för handel 22 juni 2021. De nya värdepapperna är beräknade att finnas tillgängliga på respektive VP-konto/depå tidigast 28 juni 2021.

Styrelsen

Tillbaka