Utfall nyemission

26 maj, 2021

Implementa Sol AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2021-05-10 och 2021-05-24 uppgick till 6 386 240 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 64,9 %.

Bolaget tillförs därmed genom nyemissionen ca 2,62 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 250 TSEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 2 276 344,44 kr och antalet aktier i Implementa Sol AB uppgå till 2 564 067 stycken av serie A och 50 571 891 stycken av serie B.

Avräkningsnotor beräknas skickas ut med start 2021-05-27 till dem som tecknat utan företräde. Likviddag är 2021-06-04.

Styrelsen

Tillbaka