Nyemissionsmemorandum

10 maj, 2021

Ladda ner emissionsmemorandum här

Ladda ner anmälningssedel för teckning utan företräde här

 

Styrelsen för Implementa Sol AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 10 maj till och med 24 maj 2021.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 30 april 2021 kommer att få ett emissionsmemorandum samt direktregistrerade aktieägare en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear Sweden AB angivna adressen. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller teckningsinformation via sina respektive förvaltare.

Memorandumet kan laddas ner nedan eller via bolagets hemsida www.implementa.se eller via Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se

Memorandumet och anmälningssedel går att beställa via Mangold Fondkommission AB, Emissioner/Implementa, Box 55691, 102 15 Stockholm.  Mail: emissioner@mangold.se. Telefon: 08-503 015 95 Fax: 08-503 015 51. Hemsida: https://www.mangold.se/aktuella-emissioner

Memorandumet och anmälningssedeln kan även beställas på info@implementa.se eller per post till adressen: Implementa Sol AB, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Hemsida www.implementa.se

 

Styrelsen

Tillbaka