Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

25 augusti, 2021
  • Resultatet för första halvåret 2021 uppgick till 47 tkr (95 tkr), varav Q2 utgjorde 42 tkr (676 tkr).
  • Nettoomsättningen för första halvåret 2021 uppgick till 3 713 tkr (3 480 tkr), varav Q2 utgjorde 2 126 tkr (2 491 tkr). Solenergiprodukterna stod under första halvåret 2021 för 100 % (99 %) av nettoomsättningen.
  • Bolagets resultat per aktie 2021-06-30 uppgår till 0,001 kr (0,002 kr).
  • Under Q1 2021 har en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr sålts till Bosjökloster Golfklubb. Installation och driftsättning har genomförts under Q2 2021.
  • Bolagsverket har registrerat sänkning av aktiekapitalet för täckning av förlust samt bemyndigande för nyemission med företräde för aktieägarna enligt beslut på ordinarie bolagsstämma 26 mars 2021.
  • Nyemission med företräde för aktieägarna genomfördes 11-24 maj 2021. Emissionslikviden uppgick till 2,62 mkr före emissionskostnader. Emissionen registrerades av Bolagsverket 2021-06-16

VD har ordet

Positivt resultat och ökad nettoomsättning under första halvåret 2021

Resultatet för Q1-Q2 2021 uppgick till 47 tkr (95 tkr). Nettoomsättningen för Q1-Q2 2021 uppgår till 3 713 tkr (3 480 tkr). Ökningen av nettoomsättningen under första halvåret 2021 jämfört med samma period föregående år är frukten av ökad försäljning, bland annat av en anläggning till ett värde av 1,0 Mkr till Bosjökloster Golfklubb. Installation och driftsättning av denna anläggning samt färdigställande av ett antal mindre anläggningar på främst villor, men också maskinhallar och en mindre markanläggning, har skett under Q2 2021.

Fokus på lantbruk och större anläggningar med ett skräddarsytt sortiment

Vi jobbar aktivt med att ta fram ett vässat, men ändå flexibelt sortiment med bra garantivillkor av främst europeisktillverkade solpaneler och övriga produkter för att kunna göra större beställningar till högre marginaler. För att Implementa Sol ska kunna anpassa varje solcellsanläggning efter dess unika förutsättningar krävs flexibilitet i inköpsledet. Lagret hålls därutöver så lågt som möjligt för att alltid kunna leverera paneler av senaste modell och i högsta tillgängliga wattklass. Fokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter på tak och mark inom lantbruk, hästgårdar och industri men också villor. Den globala bristen på komponenter orsakad av stor efterfrågan på solenergi, fraktsvårigheter och pandemi har dock gjort större inköp än tidigare nödvändigt då ledtiderna för leverans från leverantörerna ökat kraftigt. Framförhållning i inköpsledet är viktigt då vi räknar med att långa leveranstider kommer att hålla i sig ett tag framöver.

Introduktion av energilagring och elbilsladdning

Vi har under Q2 2021 utökat vår produktportfölj och även börjat installera produkter för energilagring, dvs batterier och backuputrustning vid strömavbrott, främst för villamarknaden. Vi har följt marknaden för dessa produkter under ett antal år, men våra höga krav på de produkter som vi väljer att erbjuda har gjort att vi väntat tills kommersiellt gångbara och användarvänliga produkter funnits att tillgå och vi upplever att det gör det först nu. Under Q3 2021 kommer vi även att börja erbjuda utrustning för laddning av elbilar, vilket naturligt ofta efterfrågas i samband med solcellsinstallationer. För installation av energilagring samt elbilsladdning kan grönt avdrag fås med upp till 50 %. För solcellsanläggningar kan grönt avdrag fås med 15 %. Grönt avdrag infördes 1 januari 2021 och gäller för privatpersoner.

Grunden lagd för expansion – nu tar vi nästa kliv

År 2021 och framöver är målsättningen fler försäljningsaktiviteter och en fortsatt ökad försäljning av större solenergianläggningar inom Skåneregionen. Målsättningen är att nå en nettoomsättning på 30 Mkr inom en 3-årsperiod. Med flytt av verksamheten till ändamålsenliga lokaler i Staffanstorp i början av 2020 där Implementa har möjlighet att växa samt rekrytering av egna montörer har grunden lagts för att kunna ta nästa kliv mot ett stabilt och långsiktigt vinstgivande företag. För att uppnå detta ser jag under det kommande året ett behov av fler samarbeten med lokala entreprenörer, en utökad säljstyrka och fler monteringsresurser samt elektriker för en expansion av verksamheten i första hand inom Skåne och därefter i ett vidare geografiskt perspektiv.

Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. För att ge bolaget möjlighet att kunna förverkliga denna målsättning beslutade styrelsen med stöd av bemyndigande givet på bolagsstämman 26 mars 2021 om nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 10-24 maj 2021. Emissionen förstärkte kassan med ca 2,3 Mkr efter emissionskostnader. Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla och bygga upp vår verksamhet under ledorden

Kunskap – Engagemang – Kvalitet

Staffanstorp i augusti 2021

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

Tillbaka