Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

11 februari, 2022

VD har ordet

 

10-miljonersvallen på orderingång sprängd

Nettoomsättningen för 2021 uppgår till 7 077 tkr (5 917 tkr). Ökningen av nettoomsättningen under 2021 jämfört föregående år är frukten av ökad försäljning. Under Q4 2021 och fortsatt efter årsskiftet har vi upplevt en fantastisk rusch och efterfrågan av våra tjänster och produkter är hög. Under 2021 sprängde orderingången 10-miljonersvallen för första gången och landade till slut på 10,4 Mkr. Resultatet för 2021 uppgick till -776 tkr (-803 tkr) varav -263 tkr utgörs av reserveringar för semesterlön. Implementa lägger stor vikt vid att hitta kompetent och ansvarsfull personal så att våra kunder erhåller säkra och noggrant installerade anläggningar som uppfyller alla de krav som ställs på solenergianläggningar. Montörer har varit en flaskhals för Implementa men under Q3 2021 har monteringsstyrkan förstärkts och vid skrivandet av denna rapport pågår rekrytering av ytterligare montörer för att vi skall kunna möta det fortsatt höga kundintresset.

 

Fokus på lantbruk och större anläggningar med ett skräddarsytt sortiment

Vi jobbar aktivt med att ta fram ett vässat, men ändå flexibelt sortiment med bra garantivillkor av främst europeisktillverkade solpaneler och övriga produkter för att kunna göra större beställningar till högre marginaler. För att Implementa Sol ska kunna anpassa varje solcellsanläggning efter dess unika förutsättningar krävs flexibilitet i inköpsledet. Utvecklingstakten på solceller är hög och lagret hålls därför så lågt som möjligt för att alltid kunna leverera paneler av senaste modell och i högsta tillgängliga wattklass. Fokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter på tak och mark inom lantbruk, hästgårdar och industri men också villor. Den globala bristen på komponenter orsakad av stor efterfrågan på solenergi, fraktsvårigheter och pandemi har dock gjort större inköp än tidigare nödvändigt då ledtiderna för leverans från leverantörerna ökat kraftigt. Framförhållning i inköpsledet är viktigt då vi räknar med att långa leveranstider kommer att hålla i sig ett tag framöver.

 

Energilagring och elbilsladdning – nya produkter under 2021

Under Q3-Q4 2021 har vi märkt av en kraftigt ökad efterfrågan på energilagringsprodukter. För att möta denna efterfrågan har produktportföljen under 2021 utökats med energilagringsprodukter, dvs batterier och backuputrustning vid strömavbrott, främst för villamarknaden. Under 2021 har vi även börjat erbjuda utrustning för laddning av elbilar, vilket naturligt ofta efterfrågas i samband med solcellsinstallationer. Under Q1 2022 kommer vi att lansera en ny hemsida där dessa produkter samt övriga kommer att få större plats. För installation av energilagring samt elbilsladdning kan grönt avdrag fås med upp till 50 %. För solcellsanläggningar kan grönt avdrag fås med 15 %. Grönt avdrag infördes 1 januari 2021 och gäller för privatpersoner.

 

Expansion av verksamheten

I skrivande stund ligger fokus på att växla upp organisationen för att kunna möta det starka intresset efter våra solenergilösningar och därmed fortsatt öka takten på försäljning av större solenergianläggningar inom Skåneregionen. Målsättningen är att nå en nettoomsättning på 30 Mkr inom en 2-årsperiod. Med flytt av verksamheten till ändamålsenliga lokaler i Staffanstorp i början av 2020 där Implementa har möjlighet att växa samt rekrytering av egna montörer är vi på väg mot ett stabilt och långsiktigt vinstgivande företag. För att uppnå detta ser jag under det kommande året ett behov av fler samarbeten med lokala entreprenörer utöver en utökad säljstyrka och fler monteringsresurser samt elektriker för en expansion av verksamheten i första hand inom Skåne och därefter i ett vidare geografiskt perspektiv.

Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla och bygga upp vår verksamhet under ledorden  Kunskap – Engagemang – Kvalitet

Staffanstorp i februari 2022

Margareta Krook, Tekn. Dr., VD Implementa Sol AB

Hela rapporten kan laddas ner här

 

Tillbaka