Valberedning inför bolagsstämma 2022

5 januari, 2022

I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2021 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2021.

Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 26 april 2022 består av

 

  • Rikard Krook, företräder Margareta Krook med familj
  • Didrik Hamilton, Eget innehav samt Soffloch Advice AB
  • Sven Karlsson, företräder övriga aktieägare

 

Enligt beslut på ordinarie bolagsstämman 2021 är bolagets styrelseordförande Helene Vester samt bolagets VD Margareta Krook adjungerade till valberedningens möten.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför ordinarie bolagsstämma den 26 april 2022 kan göra det skriftligt till info@implementa.se eller till Implementa Sol AB, Valberedningen, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp.

 

Styrelsen

Tillbaka