Rättelse beslut om nyemission med företräde för aktieägarna i Implementa Sol AB (publ)

23 april, 2021

I pressmeddelande 2021-04-22 angående nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med teckningstid 10-24 maj 2021 angavs felaktigt att handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 10 maj till och med 20 maj 2021. Korrekt lydelse skall vara:

att          handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 10 maj till och med 19 maj 2021;

 

Styrelsen

 

Tillbaka