Ändrat rapportdatum Q2 2021

10 augusti, 2021

Implementa Sol AB (publ) har tidigare kommunicerat att halvårsrapporten för Q2 2021 (1 januari till 30 juni 2021) kommer att publiceras 27 augusti 2021. Nytt datum för publicering av Q2 2021 är 25 augusti 2021.

Styrelsen

Tillbaka