Implementa erhåller order på 1 Mkr från Österlens Golfklubb

8 juli, 2022

Implementa Sol AB har sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr till Österlens Golfklubb med installationsstart planerad till Q1 2023. Solenergianläggningen, med en toppeffekt på 114 kWp, kommer att installeras på byggnader och minska kostnaden för inköpt el avsevärt samtidigt som det bidrar till en bättre miljö.

”Vi upplever ett stort intresse för våra produkter. Vår strategi är att öka vår andel av större solenergianläggningar på lantbruk, ridhus, golfklubbar och industri både på tak och mark. Denna order är ett resultat av denna strategi” säger Bolagets VD Margareta Krook.

 

Margareta Krook

VD Implementa Sol AB

Tillbaka