Publicering av årsredovisning 2021

5 april, 2022

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.

 

Styrelsen

 

Hela årsredovisningen kan laddas ner här

Tillbaka