Kommuniké extra bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

16 augusti, 2022

På bolagsstämman 2022-08-16 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, fattades följande beslut:

 

Val av ny revisor                                

Stämman beslutade att välja Mazars AB, org nr 556439-2099, som ny revisor med huvudansvarig auktoriserad revisor Anders Persson fram till bolagsstämma 2025.

 

För en närmare presentation av Mazars AB hänvisas till www.mazars.se.

 

Som tidigare meddelats har Bolagets tidigare revisor Resursgruppen Ekonomi & Revision AB beslutat att omorganisera sin verksamhet samt kommer huvudansvarig auktoriserade revisorn Peter Honnér att gå i pension.

 

 

Styrelsen

Tillbaka