Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

26 augusti, 2022
  • Nettoomsättningen för första halvåret 2022 uppgick till 4 161 tkr (3 713 tkr), varav Q2 utgjorde 2 288 tkr (2 126 tkr). Solenergiprodukterna stod under första halvåret 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen.
  • Resultatet för första halvåret 2022 uppgick till -268 tkr (47 tkr), varav Q2 utgjorde -102 tkr (42 tkr).
  • Orderingången under första halvåret 2022 uppgår till 8,1 Mkr
  • Bolagets resultat per aktie 2022-06-30 uppgår till -0,005 kr (0,001 kr).
  • Efter periodens utgång har en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr sålts till Österlens Golfklubb. Installation planeras genomföras under Q1 2022.
  • Efter periodens utgång har bolaget på extra bolagsstämma 2022-08-16 valt ny revisor

VD har ordet

Fantastiskt intresse och rekordorderingång!

Under första halvåret 2022 samt även efter periodens utgång har vi upplevt ett aldrig tidigare skådat tryck från marknaden. Bolaget är nu fullbokade med installationer fram till slutet av Q1 2023. Den enormt stora efterfrågan på våra tjänster och produkter har gjort att orderingången under första halvåret 2022 uppgår till 8,1 Mkr, vilket är ett rekord. Ett rekord som vi vill – och kommer att – slå! Nettoomsättningen för första halvåret 2022 uppgår till 4 161 tkr    (3 713 tkr). Resultatet för första halvåret 2022 uppgick till -268 tkr (47 tkr). Ökningen av nettoomsättningen jämfört med samma period föregående år är frukten av ökad försäljning och en ökad installationstakt. Leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen medför att det i dagsläget tar längre tid att slutfakturera projekten, vilket påverkat resultatet under perioden. Det enorma antalet offertförfrågningar medför att en hårdare urvalsprocess har implementerats där större och mer lönsamma affärer prioriteras, vilket kommer att vara gynnsamt för bruttomarginalen. Denna strategi har bland annat resulterat i en affär på 1 Mkr till Österlens Golfklubb med installationsstart i Q1 2023.

Rekrytering av fler montörer och ny hemsida

Under Q1 2022 har monteringsstyrkan förstärkts med en montör och ytterligare en har rekryterats nu i Q3. För att vi skall kunna möta det fortsatt höga kundintresset kommer vi att rekrytera ytterligare monteringspersonal. Implementa lägger stor vikt vid att hitta kompetent och ansvarsfull personal så att våra kunder erhåller säkra och noggrant installerade anläggningar som uppfyller alla de krav som ställs på solenergianläggningar. Ett angenämt kvitto på att vi har arbetat upp ett mycket gott rykte är den uppskattning vi får av våra kunder och en betydande andel av de affärsförfrågningar som vi får numera är på rekommendation av kunderna. Strax efter periodens utgång har vi även lanserat vår nya fina hemsida www.implementa.se.

 

Prioritering av lantbruk och större anläggningar

För att Implementa Sol ska kunna anpassa varje solcellsanläggning efter dess unika förutsättningar krävs flexibilitet i inköpsledet. Utvecklingstakten på solceller är hög och lagret hålls därför så lågt som möjligt för att alltid kunna leverera paneler av senaste modell och i högsta tillgängliga wattklass. Fokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter på tak och mark inom lantbruk, hästgårdar och industri men också på villor. Den globala bristen på komponenter orsakad av stor efterfrågan på solenergi, fraktsvårigheter och pandemi har dock gjort större inköp än tidigare nödvändigt då ledtiderna för leverans från leverantörerna ökat kraftigt. Framförhållning i inköpsledet är viktigt då vi räknar med att långa leveranstider kommer att hålla i sig ett tag framöver.

 

Expansion av verksamheten

I skrivande stund ligger fokus på att växla upp organisationen för att kunna möta det fortsatt starka intresset för våra solenergilösningar och därmed öka takten på försäljning av större solenergianläggningar. Målsättningen är att nå en nettoomsättning på 30 Mkr inom en 2-årsperiod, något som kommer att kräva förstärkta finansiella resurser. Med flytt av verksamheten till ändamålsenliga lokaler i Staffanstorp i början av 2020 där Implementa har möjlighet att växa samt rekrytering av egna montörer är vi på väg mot ett stabilt och långsiktigt vinstgivande företag. För att uppnå detta ser jag under det kommande året ett behov av fler samarbeten med lokala entreprenörer utöver en utökad säljstyrka och fler monteringsresurser samt elektriker för en expansion av verksamheten i första hand inom Skåne och därefter i ett vidare geografiskt perspektiv. Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla och bygga upp vår verksamhet under ledorden Kunskap – Engagemang – Kvalitet

Staffanstorp i augusti 2022

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

 

Tillbaka