Nytt datum för delårsrapport Q3 2023

28 september, 2023

Styrelsen har beslutat senarelägga datum för delårsrapport Q3 2023 Tidigare meddelat datum för delårsrapport Q3 2023 är 2023-10-20.
NYTT DATUM för delårsrapport Q3 2023 är 2023-11-03.

Styrelsen

Tillbaka