Utfall nyemission med företräde

18 oktober, 2023

Implementa Sol AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2023-10-02 och 2023-10-16 uppgick till 9 413 096 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 55,8 %.

 

Bolaget tillförs därmed genom nyemissionen ca 1,41 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 350 TSEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 2 931 826,04 kr och antalet aktier i Implementa Sol AB uppgå till 2 564 067 stycken av serie A och 65 872 582 stycken av serie B.

Avräkningsnotor beräknas skickas ut med start 2023-10-19 till dem som tecknat utan företräde. Likviddag är 2023-10-27.

 

Styrelsen

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2023, kl 10:30 CET.

Tillbaka