Växling av BTB B till B-aktier

2 november, 2023

Implementa Sol AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare 2-16 oktober 2023. Totalt tecknades 9 313 096 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 1 396 964,40 kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 350 tkr. Totalt antal utestående aktier efter emissionen uppgår till 2 564 067 stycken av serie A och 65 772 582 stycken av serie B. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket 2 november 2023.

Stoppdagen i Euroclearsystemet för växling från BTA B til B-aktier är den 10 november 2023 med sista dag för handel 7 november 2023. De nya värdepapperna är beräknade att finnas tillgängliga på respektive VP-konto/depå tidigast 15 november 2023.

 

Styrelsen

Tillbaka