Nyemissionsmemorandum

13 maj, 2024

Styrelsen för Implementa Sol AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 13 maj till och med 27 maj 2024.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 3 maj 2024 kommer att få ett emissionsmemorandum samt direktregistrerade aktieägare en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear Sweden AB angivna adressen. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller teckningsinformation via sina respektive förvaltare.

Memorandumet kan laddas ner via Bolagets portal i Cision News eller via bolagets hemsida www.implementa.se eller via Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se

Memorandumet och anmälningssedel går att beställa via Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm. Besöksadress: Kungsgatan 58. E-mail: info@aqurat.se. Telefon: 08-684 05 800 Fax: 08-684 05 801. Hemsida: https://www.aqurat.se

Memorandumet och anmälningssedeln kan även beställas på info@implementa.se eller per post till adressen: Implementa Sol AB, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Hemsida www.implementa.se

 

Styrelsen

Emissionsmemorandum

Anmälningssedel för teckning utan företräde

Tillbaka