Utfall nyemission med företräde

28 maj, 2024

Implementa Sol AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2024-05-13 och 2024-05-27 uppgick till 17 945 164 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 37,51 %.

 

Bolaget tillförs därmed genom nyemissionen ca 1,26 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 350 TSEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 1 803 289,89 kr och antalet aktier i Implementa Sol AB uppgå till 2 564 067 stycken av serie A och 83 717 746 stycken av serie B.

Avräkningsnotor beräknas skickas ut med start 2024-05-29 till dem som tecknat utan företräde.

 

Styrelsen

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024, kl 17:00 CET.

 

Implementa Sol AB, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp
www.implementa.se, info@implementa.se. Tel 0732-064500.
Kontaktperson: Dr Margareta Krook, VD. Styrelseordförande: Helene Vester

Tillbaka