Meddelande om inlett konkursförfarande

7 juni, 2024

Som tidigare pressmeddelats 2024-06-07 har ansökan om konkurs idag inlämnats till Lunds Tingsrätt av Implementa Sol AB. Ansökan har under dagen beviljats av Lunds Tingsrätt och Bolagsverket har meddelat att konkursförfarande har inletts. Som konkursförvaltare har Lunds Tingsrätt utsett advokat Anne Merete Mellemsaether på Advokatfirman Mellemsaether AB.

 

Styrelsen

 

Denna information är sådan som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-07 kl. 14:10 CET.

Tillbaka