Publicering årsredovisning 2023

5 april, 2024

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.

 

Styrelsen

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2024, kl 14:00 CET.

 

Årsredovisning 2023

Tillbaka