Valberedning inför bolagsstämma 2023

25 januari, 2023

I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2022 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2022.

Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 26 april 2023 består av

 

  • Rikard Krook, företräder Margareta Krook med familj
  • Alexandra Kriz, Eget innehav och familj
  • Åke Axelson, företräder övriga aktieägare

 

Enligt beslut på ordinarie bolagsstämman 2022 är bolagets styrelseordförande Helene Vester samt bolagets VD Margareta Krook adjungerade till valberedningens möten.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför ordinarie bolagsstämma den 26 april 2023 kan göra det skriftligt till info@implementa.se eller till Implementa Sol AB, Valberedningen, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp.

 

 

Styrelsen

Tillbaka