Nytt datum för delårsrapport Q3 2022

5 oktober, 2022

Styrelsen har beslutat senarelägga datum för delårsrapport Q3 2022 Tidigare meddelat datum för delårsrapport Q3 2022 är 2022-10-21.

NYTT DATUM för delårsrapport Q3 2022 är 2022-11-18.

 

Styrelsen

Tillbaka