Utfall nyemission med företräde

26 oktober, 2022

Implementa Sol AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2022-10-10 och 2022-10-24 uppgick till 5 859 598 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 55,14 %.

 

Bolaget tillförs därmed genom nyemissionen ca 1,93 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 300 TSEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 2 527 369,62 kr och antalet aktier i Implementa Sol AB uppgå till 2 564 067 stycken av serie A och 58 995 556 stycken av serie B.

Avräkningsnotor beräknas skickas ut med start 2022-10-27 till dem som tecknat utan företräde. Likviddag är 2022-11-03.

 

Styrelsen

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022, kl 16:30 CET.

Tillbaka