Växling av BTB B till B-aktier

15 november, 2022

Implementa Sol AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare 10-24 oktober 2022. Totalt tecknades 5 887 595 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 1 942 906,35 kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 320 tkr. Totalt antal utestående aktier efter emissionen uppgår till 2 564 067 stycken av serie A och 56 459 486 stycken av serie B. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket 15 november 2022.

Stoppdagen i Euroclearsystemet för växling från BTA B til B-aktier är den 22 november 2022 med sista dag för handel 18 november 2022. De nya värdepapperna är beräknade att finnas tillgängliga på respektive VP-konto/depå tidigast 25 november 2022.

 

Styrelsen

Tillbaka