Implementa erhåller order på 1,3 Mkr från Sandéns Security Printing

7 oktober, 2022

Implementa Sol AB har sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,3 Mkr till Sandéns Security Printing i Eslöv med installationsstart planerad till Q2 2023. Orderingången under 2022 fram till dags datum uppgår därmed till 13,8 Mkr. Solenergianläggningen, med en toppeffekt på 110 kWp, kommer att installeras på byggnader och minska kostnaden för inköpt el avsevärt samtidigt som det bidrar till en bättre miljö.

 

Margareta Krook

VD Implementa Sol AB

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2022, kl 09:30 CET.

 

Implementa Sol AB, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp

www.implementa.se, info@implementa.se. Tel 0732-064500.

Kontaktperson: Dr Margareta Krook, VD. Styrelseordförande: Helene Vester

Tillbaka