Nyemissionsmemorandum

10 oktober, 2022

Styrelsen för Implementa Sol AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 10 oktober till och med 24 oktober 2022.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 30 september 2022 kommer att få ett emissionsmemorandum samt direktregistrerade aktieägare en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear Sweden AB angivna adressen. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller teckningsinformation via sina respektive förvaltare.

Memorandumet kan laddas ner via Bolagets portal i Cision News eller via bolagets hemsida här eller via Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se

Memorandumet och anmälningssedel går att beställa via Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm. Besöksadress: Kungsgatan 58. E-mail: info@aqurat.se. Telefon: 08-684 05 800 Fax: 08-684 05 801. Hemsida: https://www.aqurat.se

Memorandumet och anmälningssedeln kan även beställas på info@implementa.se eller per post till adressen: Implementa Sol AB, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Hemsida www.implementa.se

 

Styrelsen

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2022, kl 09:00 CET.

Tillbaka