Förra årets orderingång uppnådd redan nu

12 september, 2022

Den enormt stora efterfrågan på Bolagets tjänster och produkter har gjort att orderingången under 2022 redan nu uppgår till 10,3 Mkr, vilket motsvarar den totala orderingången under hela år 2021.

 

”Under 2022 har vi upplevt ett aldrig tidigare skådat tryck från marknaden. Bolaget är nu fullbokade med installationer fram till början av Q2 2023. Den enormt stora efterfrågan på våra tjänster och produkter har gjort att orderingången idag tangerar tidigare rekord och uppgår till 10,3 Mkr.           Ett rekord som vi vill – och kommer att – slå! Det enorma antalet offertförfrågningar medför att en hårdare urvalsprocess har implementerats där större och mer lönsamma affärer prioriteras, vilket kommer att vara gynnsamt för bruttomarginalen”, säger bolagets VD Margareta Krook.

 

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2022, kl 11:30 CET.

 

Implementa Sol AB, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp

www.implementa.se, info@implementa.se. Tel 0732-064500.

Kontaktperson: Dr Margareta Krook, VD. Styrelseordförande: Helene Vester

Tillbaka