Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

23 april, 2021

  Nettoomsättningen för Q1 2021 uppgick till 1 587 tkr (989 tkr). Resultatet för Q1 2020 uppgick till 5 tkr (-581 tkr). Bolagets resultat per aktie 2021-03-31 uppgår till -0,000 kr (- 0,012 kr). Under perioden har en solenergianläggning...

Läs mer

Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna i Implementa Sol AB (publ)

22 april, 2021

Styrelsen har med stöd av bemyndigande givet på bolagsstämma 26 mars 2021 beslutat att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med nyemissionen är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion...

Läs mer

Kommuniké bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

26 mars, 2021

Kommuniké från Implementa Sol ABs bolagsstämma kan laddas ner här

Läs mer

Valberedningens förslag inför bolagsstämma 2021

15 mars, 2021

Valberedningen i Implementa Sol AB har inkommit med förslag inför bolagsstämma 26 mars 2021. Hela pressmeddelandet kan laddas ner här Valberedningens protokoll kan laddas ner här

Läs mer

Publicering av årsredovisning 2021

5 mars, 2021

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.   Styrelsen   Årsredovisningen kan laddas ner här

Läs mer

Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

26 februari, 2021

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till bolagsstämma fredagen den 26 mars 2021 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i...

Läs mer

Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

12 februari, 2021

  Resultatet för 2020 uppgick till -803 tkr (-798 tkr), varav Q4 utgjorde -583 tkr (-384 tkr). Nettoomsättningen för 2020 uppgick till 5 917 tkr (7 302 tkr), varav Q4 utgjorde 1 202 tkr (2 028 tkr). Solenergiprodukterna stod...

Läs mer

Implementa erhåller order på 1 Mkr från Bosjökloster Golfklubb

5 januari, 2021

Implementa Sol AB har sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr till Bosjökloster Golfklubb med installationsstart planerad till Q1 2021. Solenergianläggningen, med en toppeffekt på 124 kWp, kommer att installeras på byggnader och minska kostnaden för inköpt...

Läs mer