Kommuniké extra bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

25 februari, 2022

På extra bolagsstämman 2022-02-25 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, fattades följande beslut:

 

Punkt 6 – Val av ny styrelseledamot

Tidigare styrelseledamoten Arvid Nyman har under Q3 2021 valt att på egen begäran utträda ur styrelsen då potentiell jävsituation uppstått, vilket rapporterats i delårsrapport för Q3 2021 samt rapporterades även att bolaget avser att så snart det är möjligt kalla till extra bolagsstämma för att fylla den vakanta styrelseledamotplatsen fram till ordinarie bolagsstämma 26 april 2022.

Extra bolagsstämman beslutade välja Bengt Jeppsson som styrelseledamot i Implementa Sol AB (publ) fram till ordinarie bolagsstämma 26 april 2022.

 

Styrelsen

Tillbaka