Publicering av handlingar inför extra bolagsstämma

22 februari, 2024

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, har kallats till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2024. Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att handlingar inför extra bolagsstämman ovan nu finns tillgängliga på bolagets hemsida www.implementa.se samt...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

12 februari, 2024

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2024 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.   Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara...

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

9 februari, 2024

Nettoomsättningen för 2023 uppgick till 13 538 tkr (9 309 tkr), varav Q4 utgjorde 1 276 tkr (2 761 tkr). Solenergiprodukterna stod under 2023 för 100% (100%) av nettoomsättningen. Resultatet för 2023 uppgick till -2 323 tkr (-1 846 tkr),...

Läs mer

Servicepartneravtal med Checkwatt för stödtjänster till stabilisering av elnätet

29 november, 2023

Implementa Sol AB (publ) har signerat Servicepartneravtal med CheckWatt AB för stödtjänster inom Currently – CheckWatts virtuella kraftverk. Servicepartneravtalet träder i kraft 2023-11-29 och innebär att Implementa Sol får tillgång till försäljning av CheckWatts produkter och tjänster för att...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

3 november, 2023

Nettoomsättningen för Q1-Q3 2023 uppgick till 12 262 tkr (6 548 tkr), varav Q3 utgjorde 3 164 tkr (2 386 tkr). Solenergiprodukterna stod Q1-Q3 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen. Resultatet för Q1-Q3 2023 uppgick till -153...

Läs mer

Växling av BTB B till B-aktier

2 november, 2023

Implementa Sol AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare 2-16 oktober 2023. Totalt tecknades 9 313 096 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 1 396 964,40 kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 350 tkr. Totalt...

Läs mer

Valberedning inför bolagsstämma 2024

30 oktober, 2023

I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2023 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester sammankallat en valberedning bestående av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2023. Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 26 april 2024 består...

Läs mer

Utfall nyemission med företräde

18 oktober, 2023

Implementa Sol AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2023-10-02 och 2023-10-16 uppgick till 9 413 096 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 55,8 %.  ...

Läs mer

Nyemissionsmemorandum

2 oktober, 2023

Styrelsen för Implementa Sol AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 2 oktober till och med 16 oktober 2023. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB...

Läs mer

Nytt datum för delårsrapport Q3 2023

28 september, 2023

Styrelsen har beslutat senarelägga datum för delårsrapport Q3 2023 Tidigare meddelat datum för delårsrapport Q3 2023 är 2023-10-20. NYTT DATUM för delårsrapport Q3 2023 är 2023-11-03. Styrelsen

Läs mer