Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

26 augusti, 2022

Nettoomsättningen för första halvåret 2022 uppgick till 4 161 tkr (3 713 tkr), varav Q2 utgjorde 2 288 tkr (2 126 tkr). Solenergiprodukterna stod under första halvåret 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen. Resultatet för första halvåret...

Läs mer

Kommuniké extra bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

16 augusti, 2022

På bolagsstämman 2022-08-16 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, fattades följande beslut:   Val av ny revisor                                 Stämman beslutade att välja Mazars AB, org nr 556439-2099, som ny revisor med huvudansvarig auktoriserad revisor Anders Persson fram till...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

18 juli, 2022

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 16 augusti 2022 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.   Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara...

Läs mer

Implementa erhåller order på 1 Mkr från Österlens Golfklubb

8 juli, 2022

Implementa Sol AB har sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr till Österlens Golfklubb med installationsstart planerad till Q1 2023. Solenergianläggningen, med en toppeffekt på 114 kWp, kommer att installeras på byggnader och minska kostnaden för inköpt...

Läs mer

Kommuniké bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

26 april, 2022

På bolagsstämman 2022-04-26 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, fattades följande beslut:   Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition                                 Resultat- och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition för 2021 fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning skall...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

22 april, 2022

  Nettoomsättningen för Q1 2022 uppgick till 1 873 tkr (1 587 tkr). Resultatet för Q1 2022 uppgick till -166 tkr (5 tkr). Orderingången under Q1 2022 uppgår till 2,7 Mkr Bolagets resultat per aktie 2022-03-31 uppgår till -0,003...

Läs mer

Publicering av årsredovisning 2021

5 april, 2022

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.   Styrelsen   Hela årsredovisningen kan laddas ner här

Läs mer

Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

25 mars, 2022

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581‐9272, kallas till bolagsstämma tisdagen den 26 april 2022 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i...

Läs mer

Kommuniké extra bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

25 februari, 2022

På extra bolagsstämman 2022-02-25 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, fattades följande beslut:   Punkt 6 – Val av ny styrelseledamot Tidigare styrelseledamoten Arvid Nyman har under Q3 2021 valt att på egen begäran utträda ur styrelsen...

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

11 februari, 2022

VD har ordet   10-miljonersvallen på orderingång sprängd Nettoomsättningen för 2021 uppgår till 7 077 tkr (5 917 tkr). Ökningen av nettoomsättningen under 2021 jämfört föregående år är frukten av ökad försäljning. Under Q4 2021 och fortsatt efter årsskiftet har...

Läs mer