Investor relations

Implementa Sol AB (publ), org. no. 556581-9272, är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades år 2000. Antalet aktieägare är ca 3 000 stycken. Implementa Sol AB är sedan 16 december 2015 listat på NGM Nordic SME

Implementa Sol AB är sedan 2017 certifierad solcellinstallatör och säljer sedan 2013 solenergiprodukter och tillbehör till privat- och företagskunder. Implementa är medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi samt Solar Region Skåne och är registrerat som solelinstallatör hos Elsäkerhetsverket.

Visionen är ett långsiktigt vinstgivande företag med högt förtroende inom förnyelsebar energi under ledorden

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

Totalsumma:
    Till kassan