Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

22 oktober, 2021

Resultatet för Q1-Q3 2021 uppgick till 8 tkr (-219 tkr), varav Q3 utgjorde -40 tkr (-314 tkr). Nettoomsättningen för Q1-Q3 2021 uppgick till 5 078 tkr (4 714 tkr), varav Q3 utgjorde 1 365 tkr (1 234 tkr). Solenergiprodukterna...

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

25 augusti, 2021

Resultatet för första halvåret 2021 uppgick till 47 tkr (95 tkr), varav Q2 utgjorde 42 tkr (676 tkr). Nettoomsättningen för första halvåret 2021 uppgick till 3 713 tkr (3 480 tkr), varav Q2 utgjorde 2 126 tkr (2 491...

Läs mer

Ändrat rapportdatum Q2 2021

10 augusti, 2021

Implementa Sol AB (publ) har tidigare kommunicerat att halvårsrapporten för Q2 2021 (1 januari till 30 juni 2021) kommer att publiceras 27 augusti 2021. Nytt datum för publicering av Q2 2021 är 25 augusti 2021. Styrelsen

Läs mer

Växling av BTA B till B-aktier

16 juni, 2021

Implementa Sol AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare 10-24 maj 2021. Totalt tecknades 6 386 240 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 2 618 358,40 kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 250 tkr. Totalt antal...

Läs mer

Utfall nyemission

26 maj, 2021

Implementa Sol AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2021-05-10 och 2021-05-24 uppgick till 6 386 240 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 64,9 %. Bolaget...

Läs mer