Styrelse

Helene Vester

Styrelseordförande

Invald år 2015. Styrelseordförande från 2020. Helene Vester är född 1967. Har mångårig erfarenhet av finansiell administration och rapportering. Hon är Ekonomichef på Sysav och har varit CFO i de listade bolagen Biotech-IgG AB och Pilum AB. VD och grundare av Hekona AB. Har följande styrelseuppdrag: Hekona AB. Helene Vester är oberoende från de större aktieägarna i Implementa Sol AB. Innehar 37 390 B-aktier i Implementa Sol AB.

Margareta Krook

Styrelseledamot och VD

Invald år 2010. Född 1967. Teknologie doktor Lunds Tekniska Högskola 1998. Civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola 1993. Har 20 års erfarenhet av företagsledning. Har arbetat med teknik, företagsledning samt affärsutveckling i AktieTorget® listade Biotech-IgG AB där hon var VD från 2003-2010, koncernchef 2009-2010 samt tillförordnad VD under jan-maj 2011. Har ett tiotal vetenskapliga publikationer samt två patent. Övriga uppdrag: Businessport Staffanstorp (styrelseledamot sedan 2022). Avslutade uppdrag: Biotech-IgG AB (ledamot sedan 2002, ordförande 2011-2017), Biotech-IgG A/S (ordförande 2009-2017), Biotech-IgG (UK) Ltd (ordförande 2009-2012) och ScienceHouse Lund AB (ledamot 2011-2013). Innehar tillsammans med familj 1 300 736 aktier av serie A samt 1 149 370 aktier av serie B i Implementa Sol AB.

Bengt Jeppsson

Styrelseledamot

Invald år 2022. Född 1959. Byggnadsingenjör. Bengt Jeppsson har lång erfarenhet från byggbranschen där han har arbetat som byggingenjör, arbetsledare, fastighetsingenjör, fastighetschef och företagsledare. Drev mellan 1992 – 2011 mellanstora bygg-, anläggnings- och fastighetsförvaltningsföretag. Han har lång erfarenhet av företagsledning, projektering, produktion, förvaltning, underhåll och projektledning från både entreprenör- och beställarsida. Driver idag byggkonsultverksamhet och förvaltar egna fastigheter. Arbetar idag åt kommersiella kunder och privatpersoner med bygg- och fastighetsprojekt i hela bygg- och förvaltningsfasen. Byggledning, ÖB-besiktningar, kontrollansvar, kalkyl etc. Nuvarande uppdrag: Oberöd invest AB, Ägare och styrelseledamot, Bengt Jeppsson Byggkonsult AB, Ägare och styrelseledamot, Tyringefastigheter AB, Ägare och styrelseledamot, Fastighetsbolaget S.vägen i Bjärnum AB, Ägare och styrelseledamot, Hyllie Park AB, Ordförande, Hyllie Park äldreboende AB, Ordförande, Hyllie Park Diakoni AB, Ordförande, Hyllie Park Samverkan AB, Styrelseledamot. Bengt Jeppsson är oberoende av de större aktieägare i Implementa Sol AB. Innehar inga aktier i Implementa Sol AB.

Gert Thell

Styrelseledamot

Invald år 2018. Född 1965. IT-driftstekniker med inriktning system management, startade företaget GTiT (IT-drift) som numera är uppköpt av Christina Högström Barn och Ungdomspsykiatri AB. Gert Thell äger 50 procent av detta bolag liksom 50 procent av E-MCSWEDEN AB som importerar och säljer elektriska superbikes. Tillsammans med sin sambo driver han också projektet DenBlåGården (www.denblagarden.se). DenBlåGården producerar el med solcellsanläggning (2015), vertikalt vindkraftverk (2018) samt batterilagring och off-gridlösning (2018) och har varit helt fossilfri sedan mars 2016. DenBlåGården arbetar aktivt med omställningen till miljövänliga alternativ och delar med sig av erfarenheterna och framstegen via sociala medier och föreläsningar. Har följande styrelseuppdrag: E-MCSWEDEN AB samt Blå Gården Konsulttjänster AB. Gert Thell är oberoende från de större aktieägarna i Implementa Sol AB. Innehar 35 321 B-aktier i Implementa Sol AB.