Helene Vester

Styrelseordförande

Invald år 2015. Styrelseordförande från 2020. Helene Vester är född 1967. Har mångårig erfarenhet av finansiell administration och rapportering. Hon är Ekonomichef på Sysav och har varit CFO i de listade bolagen Biotech-IgG AB och Pilum AB. VD och grundare av Hekona AB. Har följande styrelseuppdrag: Hekona AB. Helene Vester är oberoende från de större aktieägarna i Implementa Sol AB. Innehar 37 390 B-aktier i Implementa Sol AB.