Bengt Jeppsson

Styrelseledamot

Invald år 2022. Född 1959. Byggnadsingenjör. Bengt Jeppsson har lång erfarenhet från byggbranschen där han har arbetat som byggingenjör, arbetsledare, fastighetsingenjör, fastighetschef och företagsledare. Drev mellan 1992 – 2011 mellanstora bygg-, anläggnings- och fastighetsförvaltningsföretag. Han har lång erfarenhet av företagsledning, projektering, produktion, förvaltning, underhåll och projektledning från både entreprenör- och beställarsida. Driver idag byggkonsultverksamhet och förvaltar egna fastigheter. Arbetar idag åt kommersiella kunder och privatpersoner med bygg- och fastighetsprojekt i hela bygg- och förvaltningsfasen. Byggledning, ÖB-besiktningar, kontrollansvar, kalkyl etc. Nuvarande uppdrag: Oberöd invest AB, Ägare och styrelseledamot, Bengt Jeppsson Byggkonsult AB, Ägare och styrelseledamot, Tyringefastigheter AB, Ägare och styrelseledamot, Fastighetsbolaget S.vägen i Bjärnum AB, Ägare och styrelseledamot, Hyllie Park AB, Ordförande, Hyllie Park äldreboende AB, Ordförande, Hyllie Park Diakoni AB, Ordförande, Hyllie Park Samverkan AB, Styrelseledamot. Bengt Jeppsson är oberoende av de större aktieägare i Implementa Sol AB. Innehar inga aktier i Implementa Sol AB.